Shebeko A.Yu. Статьи

Cand. Sci. (Eng.), Department Head, ay_shebeko@mail.ru FGBU VNIIPO of EMERCOM of Russia, Balashikha, Russia