Nekhoroshev V.P. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Prof., BU VO Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra «Surgutskiy gosudarstvennyy universitet», Surgut, Russia