Paleev D.Yu. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Department Head FGKU «Natsionalnyy gornospasatelnyy tsentr» EMERCOM of Russia, Novokuznetsk, Russia